30, Argyle, Bluto, Paragon, Recon, Revelation, Sektor, SID do 2016, XC32 – Mali servis