SID, Reba, RS-1, Totem – brez kartuše Charger – Generalni servis